Đường dây nóng: 0212.3852048 - 02123.799269
Liên kết website
VIDEO
Không có video - Upload lại link
Banner Liên Kết

Thể lệ xét tặng giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh Sơn La giai đoạn 2019-2021

Cập nhật: 02:33:50 02 / 04 / 2021
Lượt xem: 323

 

THỂ LỆ

Xét tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Sơn La

Giai đoạn 2019 – 2021

 
Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Sơn La được tổ chức 3 năm một lần nhằm động viên khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời nâng cao ý thức trách  nhiệm và năng lực sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh.
Ngày 08/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định ban hành số 1156/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Sơn La; 
Để tổ chức tốt việc thực hiện Quy chế; Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh (Cơ quan Thường trực - Ban Tổ chức Giải thưởng) Ban hành Thể lệ Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Sơn La giai đoạn 2019 -2021 như sau:
I. QUY ĐỊNH VỀ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM
Điều 1. Quy định về tác giả
1. Tiêu chuẩn, quyền lợi của tác giả:
1.1. Là các tác giả (cá nhân), nhóm tác giả (Từ 2 người trở lên) có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sơn La có tác phẩm, bộ tác phẩm; công trình, cụm công trình văn học - nghệ thuật đã công bố trong khung thời gian quy định của đợt xét thưởng. 
1.2. Tác giả có tác phẩm đã được công bố trong khung thời gian quy định, nhưng đã qua đời trước thời điểm tiến hành xét thưởng thì gia đình tác giả (hoặc Hội Văn học - Nghệ thuật làm đại diện) vẫn được quyền làm thủ tục đăng ký dự xét giải thưởng và tác giả có thể được truy tặng giải thưởng.
1.3. Đối với những tác giả là hội viên Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Sơn La không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sơn La nhưng cư trú hợp pháp (nơi tạm trú, thường xuyên sinh sống) trên địa bàn tỉnh Sơn La, nếu có tác phẩm, bộ tác phẩm; công trình, cụm công trình văn học - nghệ thuật đã được công bố trong khung thời gian quy định tại Điều 8 (Qui chế giải thưởng) thì tác giả được tiến hành làm thủ tục dự xét giải thưởng (Theo khoản C Điều 2 Qui chế giải thưởng).
1.4. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được đăng ký dự xét giải thưởng không quá 02 đơn vị xét giải (2 chuyên ngành VHNT).
1.5. Các tác giả đoạt giải được tặng giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải thưởng và tiền thưởng theo cơ chế giải.
2. Trách nhiệm của tác giả:
2.1. Nộp tác phẩm đúng thời gian và quy định cho cơ quan thường trực Giải thưởng.
2.2. Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả. Tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc Thể lệ cuộc thi.
2.3. Tác giả nhận giải chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo qui định của nhà nước.
Điều 2. Quy định về tác phẩm:
1.Tác phẩm tham dự giải thưởng phải đảm bảo về nội dung tư tưởng, nhân văn và tính giáo dục sâu sắc, phù hợp với văn hóa Việt Nam và đảm bảo tính nghệ thuật theo đặc thù từng chuyên ngành.
 2. Phải là các tác phẩm được sáng tác, công bố lần đầu và sử dụng từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/09/2021 theo khung thời gian qui định tại Điều 8 của Qui chế; Đối với những tác phẩm đã được nhận các giải thưởng (từ cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên) thì thời điểm công bố quyết định và trao chứng nhận giải thưởng cho tác phẩm đó được tính là thời gian công bố tác phẩm.  
Điều 3. Điều kiện tác phẩm dự xét giải đối với từng chuyên ngành, thể loại.
1. Các công trình, cụm công trình, lý luận phê bình, nghiên cứu, sưu tầm, dịch thuật (Dịch từ tiếng dân tộc sang tiếng phổ thông hoặc từ tiếng phổ thông sang tiếng dân tộc)… thuộc các loại hình văn học nghệ thuật và văn nghệ Dân gian đã được in thành sách, hoặc được cơ quan, đơn vị, tổ chức nghiên cứu nghiệm thu, được đăng trên các tạp chí nghiên cứu, in trong kỷ yếu và đọc tại các cuộc Hội thảo khoa học. 
Nộp bản sách, công trình đã in ấn, xuất bản và phát hành hoặc  tập bản thảo công trình tuy chưa xuất bản thành sách nhưng đã được cơ quan có chức năng tổ chức nghiệm thu (kèm theo biên bản nghiệm thu và xác nhận của cơ quan chủ quản công trình) hoặc bộ tài liệu các tiểu luận đã được đăng tải trên các tạp chí nghiên cứu, in trong kỷ yếu của các Hội thảo khoa học kèm theo bản phôtô và xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng và Photo chứng nhận giải thưởng (nếu có).
Các hình thức công bố khác (giới thiệu, quảng bá...) phải có chứng nhận hoặc xác nhận của đơn vị sử dụng từ cấp tỉnh, huyện, thành phố hoặc tương đương trở lên....
2. Các tác phẩm văn xuôi: Gồm tiểu thuyết, truyện vừa, tập truyện, truyện ngắn, ký văn học, tản văn, đã được in thành sách, đã được đăng tải trên các báo, tạp chí hoặc được sử dụng trong chương trình Văn học nghệ thuật của các Đài phát thanh, truyền hình tỉnh và Trung ương kèm theo bản thuyết minh tóm tắt nội dung tác phẩm.
Nộp bản sách của tác phẩm văn xuôi đã được in ấn, xuất bản và phát hành hoặc các bản phô tô các tác phẩm văn đã được in trên các báo, tạp chí, được giới thiệu trên sóng phát thanh, truyền hình kèm theo chứng minh xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng và Phô tô chứng nhận giải thưởng (nếu có). Nếu là ấn phẩm sách (gửi ấn phẩm đã xuất bản, không gửi bản phô tô).
Các hình thức công bố khác (giới thiệu, quảng bá...) phải có chứng nhận hoặc xác nhận của đơn vị sử dụng từ cấp tỉnh, huyện, thành phố hoặc tương đương trở lên....
3. Các tác phẩm thơ tiếng phổ thông: Gồm trường ca, truyện thơ, kịch thơ, tập thơ hoặc chùm bài thơ (05 bài trở lên) đã được in thành sách (có giá trị phát hành); Đã được đăng tải trên các báo, tạp chí hoặc được sử dụng trong chương trình văn học - nghệ thuật của các Đài phát thanh, truyền hình tỉnh và Trung ương.
Nộp bản sách của tác phẩm (tập thơ) đã được in ấn, xuất bản và phát hành hoặc các bản phô tô các tác phẩm thơ đã được in trên các báo, tạp chí, được giới thiệu trên sóng phát thanh, truyền hình kèm theo chứng minh xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng và Poto chứng nhận giải thưởng (nếu có). Nếu là ấn phẩm sách  (gửi ấn phẩm đã xuất bản, không gửi bản phô tô). 
Các hình thức công bố khác (giới thiệu, quảng bá...) phải có chứng nhận hoặc xác nhận của đơn vị sử dụng từ cấp tỉnh, huyện, thành phố hoặc tương đương trở lên....
4. Các tác phẩm thơ tiếng dân tộc: (Có dịch nghĩa sang tiếng phổ thông – thể thơ song ngữ): Gồm trường ca, truyện thơ, kịch thơ, tập thơ hoặc chùm bài thơ (03 bài trở lên) đã được in thành sách, đã được đăng tải trên các báo, tạp chí hoặc được sử dụng trong chương trình văn học - nghệ thuật của các Đài phát thanh, truyền hình tỉnh và Trung ương.
Nộp bản sách của tác phẩm (tập thơ) đã được in ấn, xuất bản và phát hành hoặc các bản phô tô các tác phẩm thơ đã được in trên các báo, tạp chí, được giới thiệu trên sóng phát thanh, truyền hình kèm theo chứng minh xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng và Phô tô chứng nhận giải thưởng (nếu có). Nếu là ấn phẩm sách (gửi ấn phẩm đã xuất bản, không gửi bản phô tô). 
Các hình thức công bố khác (giới thiệu, quảng bá...) phải có chứng nhận hoặc xác nhận của đơn vị sử dụng từ cấp tỉnh, huyện, thành phố hoặc tương đương trở lên....
5. Các Kịch bản sân khấu, kịch bản phim, kịch bản chương trình nghệ thuật tại các lễ hội hoặc chương trình tổ chức sự kiện lớn: Gồm Kịch bản đạo diễn và phân cảnh, kịch bản văn học các loại hình sân khấu (Vở diễn, chương trình nghệ thuật, lễ hội) do đạo diễn sáng tạo và dàn dựng đã được in thành sách hoặc đã được sử dụng từ cấp tỉnh trở lên, được dàn dựng, công diễn, phát trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh và trung ương.
Nộp bộ kịch bản đầy đủ gồm các phần kịch bản văn học, kịch bản đạo diễn và phân cảnh, 2 đĩa VCD hoặc DVD ghi hình toàn bộ vở diễn trên sân khấu, bộ phim điện ảnh hoặc phim truyền hình kèm theo xác nhận của đơn vị sử dụng hoặc chứng nhận thành tích của Ban Tổ chức (Xét kịch bản để tặng giải cho tác giả biên kịch, biên đạo và dàn dựng). Nếu đạt giải thưởng từ cấp tỉnh trở lên có phô tô chứng nhận giải thưởng. Nếu là ấn phẩm sách (gửi ấn phẩm đã xuất bản, không gửi bản phô tô).
Các hình thức công bố khác (giới thiệu, quảng bá...) phải có chứng nhận hoặc xác nhận của đơn vị sử dụng từ cấp tỉnh, huyện, thành phố hoặc tương đương trở lên....
6. Các tác phẩm Mỹ thuật: Gồm tất cả các thể loại, các chất liệu: Tranh Hội họa, điêu khắc (tượng tròn, phù điêu) và các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng (tranh hoành tráng, tượng đài, phù điêu khổ lớn ngoài trời) đã được trưng bày trong các cuộc triển lãm, tổ chức sự kiện lớn cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc; được in trong các tập tranh, tượng mỹ thuật chọn lọc hoặc được in bằng ảnh mầu trên các báo ảnh, tạp chí văn nghệ của tỉnh và trung ương. Các tác phẩm tranh hoành tráng, tượng đài, phù điêu khổ lớn đã được thực hiện thi công tại một địa điểm văn hoá cộng đồng...
Nộp ảnh chụp bản gốc, cỡ ảnh (25 x 38cm) trở lên kèm theo lý lịch nghệ thuật của bản gốc và xác nhận của các đơn vị sử dụng .Riêng với tranh hoành tráng, tượng đài, phù điêu khổ lớn ngoài trời: 01 ảnh chụp chính diện, 02 ảnh chụp phối cảnh tổng thể nơi đặt tác phẩm, cỡ ảnh (25 x 38cm) trở lên kèm theo bản thuyết minh về tác phẩm.
Tác phẩm đạt giải thưởng từ cấp tỉnh trở lên phải có Phô tô chứng nhận giải thưởng. Nếu là ấn phẩm sách (gửi ấn phẩm đã xuất bản, không gửi bản phô tô). 
Các hình thức công bố khác (trưng bày,giới thiệu, quảng bá...) phải có chứng nhận hoặc xác nhận của đơn vị sử dụng từ cấp tỉnh, huyện, thành phố hoặc tương đương trở lên....
7. Các tác phẩm nhiếp ảnh (ảnh nghệ thuật): Gồm tất cả các thể loại “Ảnh nghệ thuật” hoặc bộ ảnh theo chủ đề, đề tài đã được trưng bày trong các cuộc liên hoan, triển lãm cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc; được in trong các tập ảnh nghệ thuật chọn lọc, hoặc được in bằng ảnh mầu trên các báo ảnh, tạp chí văn nghệ của tỉnh và trung ương. 
Tác giả phải ghi rõ tên tác phẩm có thuyết minh, địa danh nơi chụp, thời gian chụp và nộp file ảnh để đối chiếu. 
Nộp tác phẩm ảnh nghệ thuật (bản gốc), hoặc bộ ảnh nghệ thuật theo chủ đề, đề tài (bản gốc); cỡ ảnh (25 x 38cm) trở lên, kèm theo lý lịch nghệ thuật của bản gốc kèm bản thuyết minh nội dung tác phẩm.
Tác phẩm đạt giải thưởng từ cấp tỉnh trở lên phải có Phô tô chứng nhận giải thưởng. Nếu là ấn phẩm sách (gửi ấn phẩm đã xuất bản, không gửi bản phô tô). Các hình thức công bố khác (trưng bày, giới thiệu, quảng bá...) phải có chứng nhận hoặc xác nhận của đơn vị sử dụng từ cấp tỉnh, huyện, thành phố hoặc tương đương trở lên....
8. Các tác phẩm âm nhạc: Gồm các thể loại nhạc không lời và ca khúc đã được xuất bản thành sách, được đăng tải trên các báo, tạp chí hoặc được sử dụng để dàn dựng, công diễn trong các liên hoan, hội thi, hội diễn cấp tỉnh, khu vực và các bộ ngành trung ương, được các đơn vị có chức năng xuất bản thành đĩa CD – VCD – DVD để phát hành; được phát trên sóng phát thanh, truyền hình của tỉnh và trung ương.
Nộp 03 bản nhạc của tác phẩm trở lên (khí nhạc hoặc ca khúc gốc); kèm đĩa CD; hoặc VCD; DVD thể hiện toàn bộ tác phẩm âm nhạc hoàn chỉnh; Nếu là tác phẩm đạt giải thưởng từ cấp tỉnh trở lên có phô tô chứng nhận giải thưởng. Nếu là ấn phẩm đã phát hành, xuất bản (sách, đĩa CD,VCD, DVD )  - Gửi ấn phẩm gốc đã xuất bản, không gửi bản phô tô, copy). Các hình thức công bố khác (giới thiệu, quảng bá...) phải có chứng nhận hoặc xác nhận của đơn vị sử dụng từ cấp tỉnh, huyện, thành phố hoặc tương đương trở lên....
9. Các Tác phẩm múa: Gồm các thể loại múa, múa hát đã được tổ chức dàn dựng hoàn chỉnh, được sử dụng để biểu diễn trên sân khấu, trong các liên hoan, hội thi, hội diễn cấp tỉnh, khu vực và các bộ ngành trung ương, được các đơn vị có chức năng xuất bản thành đĩa CD – VCD – DVD để phát hành; được phát trên sóng phát thanh, truyền hình của tỉnh và trung ương.
Nộp đĩa hình VCD - DVD ghi hình toàn bộ tác phẩm múa (đang trình diễn trên sân khấu) kèm theo bản đề cương kịch bản hoặc lời thuyết minh về ý tưởng, nội dung và cấu trúc tác phẩm, (phải là đĩa gốc ấn phẩm được xuất bản ). Nếu tác phẩm đạt giải thưởng từ cấp tỉnh trở lên có phô tô chứng nhận giải thưởng. Các hình thức công bố khác phải có Đĩa phô tô coppy và phải có chứng nhận hoặc xác nhận của đơn vị sử dụng từ cấp tỉnh, huyện, thành phố hoặc tương đương trở lên.....
Điều 4. Trường hợp không được dự xét giải thưởng:
1. Các tác phẩm, bộ tác phẩm, công trình, cụm công trình văn học nghệ thuật chưa được các đơn vị, cơ quan, tổ chức nhà nước công bố và sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong khung thời gian qui định (Từ 1/10/2018 đến 30/9/2021) Tại Điều 8 và khoản 4 Điều 7 của Qui chế Giải thưởng.
2. Tác phẩm, bộ tác phẩm, công trình, cụm công trình văn học nghệ thuật đã được xét và tác giả đã được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học và nghệ thuật, không thuộc đối tượng xét của Giải thưởng này.
3. Các tác phẩm nghệ thuật mang yếu tố nước ngoài rõ nét như: Tác phẩm múa, công trình sáng tác bằng tiếng nước ngoài, tác phẩm múa và ca khúc bằng nhạc nước ngoài; tranh ảnh, kiến trúc miêu tả khung cảnh, thiết kế văn hóa nước ngoài.
4. Tác phẩm, công trình có quyết định đình bản hoặc thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.
5. Tác giả có tác phẩm, bộ tác phẩm, công trình, cụm công trình văn học nghệ thuật đang trong thời kỳ bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên (Theo khoản 4 Điều 7 Qui chế Giải thưởng).
6. Tác phẩm, bộ tác phẩm, công trình, cụm công trình văn học nghệ thuật do cá nhân tác giả tự in ấn, không đủ thủ tục cấp phép xuất bản và không phát hành rộng rãi.
7. Tác phẩm, công trình đang xảy ra tranh chấp về bản quyền tác giả.
8. Các tác phẩm dưới đây không được dự xét giải thưởng:
a) Tác phẩm văn, thơ hài hước, châm biếm, trào phúng.
b) Màn múa hát không có cấu trúc múa hoàn chỉnh, chỉ là múa minh hoạ, phụ họa (hát múa).
c) Tranh ký hoạ và tranh cổ động.
d) Ảnh thời sự thông tấn, báo chí.
9. Tác phẩm thuộc các thể loại báo chí mà UBND tỉnh đã có giải thưởng riêng cho thể loại này.
II. CƠ CẤU, KINH PHÍ GIẢI THƯỞNG, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ GIẢI, TRÌNH TỰ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG
Điều 7. Cơ cấu, kinh phí giải thưởng cho mỗi chuyên ngành
1. Cơ cấu giải thưởng: 
a) Giải thưởng cho 10 chuyên ngành, thể loại  sau:
- Công trình, tiểu luận, sưu tầm, dịch thuật;
- Văn xuôi;
- Thơ tiếng phổ thông;
- Thơ tiếng dân tộc;
- Kịch bản: Sân khấu, Phim, Lễ hội, Chương trình nghệ thuật;
- Mỹ thuật;
- Nhiếp Ảnh;
- Đồ án thiết kế kiến trúc;
- Âm nhạc;
- Múa.
b) Mỗi chuyên ngành có 04 hạng giải thưởng với số lượng từng hạng giải thưởng như sau:
- Giải A: 01 giải.
- Giải B: 02 giải.
- Giải C: 03 giải.
- Giải Khuyến khích: 05 giải.
2. Kinh phí giải thưởng cho mỗi chuyên ngành, thể loại
- Giải A: 25.000.000đ.
- Giải B: 20.000.000đ.
- Giải C: 15.000.000 đ.
- Giải Khuyến khích: 5.000.000đ
Điều 8. Hồ sơ đăng ký dự giải thưởng:
Hồ sơ dự xét Giải thưởng phải đảm bảo các điều kiện sau:
- 1 bản đăng ký dự giải thưởng (theo mẫu của Cơ quan Thường trực xét Giải thưởng phát hành).
- Các tác phẩm tham dự giải thưởng nộp như qui định tại Điều 3 của Thể lệ (các khoản 1,2,3,4,5,6,7,8,9 theo đặc thù từng chuyên ngành...). Nếu tác phẩm đã được đăng trên Tạp chí Suối reo hoặc nhận giải của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh thì không phải xác nhận của đơn vị sử dụng tác phẩm.
- Bản thuyết minh tóm tắt nội dung tác phẩm, bộ tác phẩm; công trình, cụm công trình văn học - nghệ thuật...
- 01 bản phô tô chứng minh thư nhân dân, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng.
Trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì phải ghi đầy đủ thông tin và có xác nhận của các tác giả. 
Các thủ tục trên đưa vào trong 01 túi đựng hồ sơ. Ngoài bìa ghi rõ: Hồ sơ đăng ký dự xét giải thưởngVHNT 3 năm của tỉnh Sơn La giai đoạn 2019 -2021, liên hệ nộp và nhận tại Văn phòng Hội LH VHNT tỉnh Sơn La, Tổ 2 Phường Quyết Thắng - Thành phố Sơn La (ĐT: 02123.852.048).
Hồ sơ dự xét Giải thưởng nếu thiếu một trong những quy định trên xem như không hợp lệ.
Điều 9. Trình tự xét tặng giải thưởng:
* Từ 15/6 đến 30/9/2021: 
Văn phòng Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh tiếp nhận nhận hồ sơ đăng ký dự xét Giải thưởng (Gồm: Bản đăng ký, hồ sơ tác phẩm, bộ tác phẩm; công trình, cụm công trình văn học - nghệ thuật) từ 15 tháng 6 đến 30 tháng 9 năm 2021 tại cơ quan thường trực Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Sơn La – Tổ 2 Phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La. (Giờ hành chính từ thứ 2 – thứ 6/tuần).
- Phương thức gửi: Qua bưu điện (bưu tá ký nhận vào biên bản giao nhận); gửi trực tiếp (tác giả ký nhận biên bản giao nhận).
* Tháng 10/2021: 
- Sau khi nhận Hồ sơ của các tác giả đăng ký dự xét giải; Tổ Thư ký Hội đồng Giải thưởng (tại Văn phòng Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh) Chuyển Hồ sơ cho Hội đồng phân loại Hồ sơ đăng ký dự xét Giải thưởng (Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh) Hội đồng phân loại Hồ sơ tiến hành kiểm tra thủ tục hồ sơ đăng ký, phân loại Hồ sơ tác phẩm theo từng chuyên ngành, thể loại...
- Hội đồng phân loại Hồ sơ Giải thưởng (Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh) chuyển hồ sơ tham dự xét giải thưởng cho Ban Tổ chức. Theo lịch thời gian của Hội đồng Giải thưởng tỉnh, Ban tổ chức bàn giao hồ sơ tham dự xét giải thưởng cho các Ban Giám khảo chuyên ngành. 
- Các Ban Giám khảo chuyên ngành (Mời các Hội chuyên ngành VHNT của Trung ương) tiến hành bình xét, chấm điểm và lập biên bản có danh sách tác phẩm đề nghị xếp loại giải thưởng  theo Qui chế.
- Thành viên Ban giám khảo, Hội đồng chấm giải thưởng nếu có tác Phẩm thì không được chấm và bỏ phiếu cho tác phẩm của mình.
- Hội đồng xét Giải thưởng (chung khảo) của tỉnh nghe báo cáo kết quả thẩm định và đề nghị dự kiến xếp hạng giải thưởng theo biên bản của các Ban Giám khảo chuyên ngành, tiến hành thảo luận, xác định rõ đối tượng nhận giải; kết luận và báo cáo Ban tổ chức ra quyết định công nhận giải thưởng cho các tác phẩm từng chuyên ngành.
- Kết quả chấm chung khảo của Hội đồng xét Giải thưởng của tỉnh được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật tỉnh trong thời gian 10 ngày.
- Sau thời gian 10 ngày công bố công khai, chủ tịch Hội đồng Giải thưởng báo cáo, trình kết quả giải thưởng để Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định tặng giải thưởng cho các tác giả, hoặc nhóm tác giả.
* Tháng 11/2021: Hội LH Văn học – Nghệ thuật tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh tham mưu cho Hội đồng Giải thưởng tỉnh tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật 3 năm lần thứ 02 và phát động Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật 3 năm lần thứ ba trang trọng, chu đáo.
V. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÁC PHẨM VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ THAM DỰ, QUYỀN KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI:
Điều 10. Cơ quan Thường trực không chịu trách nhiệm về các tác phẩm tham gia xét tặng Giải thưởng sai quy định, không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và các quyền liên quan.Tác phẩm đoạt giải nếu vi phạm quyền tác giả và các quy định khác trong Quy chế,Thể lệ Giải thưởng đã ban hành sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận, giá trị giải thưởng và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Điều 11. Cơ quan Thường trực xét Giải thưởng không trả lại tác giả các tác phẩm đạt Giải thưởng và được quyền sử dụng cho công tác tuyên truyền, quảng bá phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh (trừ bản gốc các tác phẩm Mỹ thuật, đồ án Kiến trúc). 
Điều 12. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét chọn nếu có những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét giải, bản quyền tác giả... việc giải quyết khiếu nại sẽ theo quy định của pháp luật. Hội đồng xét giải thưởng sẽ xem xét, báo cáo trước UBND tỉnh quyết định. Hội đồng Giải thưởng không xem xét đơn thư khiếu nại nặc danh, mạo danh. 
Cá nhân (tác giả) nhận giải chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập theo qui định của nhà nước.
Thể lệ này được gửi tới toàn thể hội viên: Đăng trên website suoireo.sonla.gov.vn; Tạp chí Suối Reo số 188 (Tháng 2/2021 – Qui chế Giải thưởng); Số189 (Tháng 4/2021 – Thể lệ Giải thưởng) và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng khác./.
 

THỐNG KÊ
Đang truy cập:1
Hôm nay:102
Hôm qua:249
Trong Tháng:870
Tổng số: 195233
khu bảo tồn thiên nhiên huyện mường la | khu bảo tồn thiên nhiên/a>