Đường dây nóng: 0212.3852048 - 02123.799269
Liên kết website
VIDEO
Không có video - Upload lại link
Banner Liên Kết

Công văn Số 1550-CV/BTGTU của BTG Tỉnh ủy Sơn La về việc tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai

Cập nhật: 02:45:00 08 / 08 / 2018
Lượt xem: 421

TỈNH UỶ SƠN LA

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 1550-CV/BTGTU

 

 

 

 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Sơn La, ngày 23 tháng 5 năm 2018

 

V/v tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai

 

 

Kính gửi :   

- Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các huyện uỷ, thành uỷ,

  Đảng uỷ trực thuộc,

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -

   xã hội tỉnh,

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

- Sở Thông tin và Truyền thông,

- Hội Nhà báo tỉnh,

- Báo Sơn La, Đài PT-TH tỉnh,

- Các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng

  trên địa bàn,

- Hội Liên hiệp Văn học, nghệ thuật tỉnh

                                 

        Thực hiện Công văn số 4422-CV/BTGTW ngày 15.5.2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai.

        Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh.

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Nhà báo tỉnh; Báo Sơn La, Đài PT-TH tỉnh và các cơ quan báo chí của trung ương đóng trên địa bàn tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai theo đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn (Gửi kèm Đề cương công tác phòng, chống thiên tai).

      Đề nghị các đồng chí quan tâm, chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung của đề cương tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

 

Nơi nhận:

 

- Như trên,

- Lãnh đạo ban,

- Lưu.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Đức Toàn

 

 

 


THỐNG KÊ
Đang truy cập:2
Hôm nay:117
Hôm qua:289
Trong Tháng:5197
Tổng số: 207752
khu bảo tồn thiên nhiên huyện mường la | khu bảo tồn thiên nhiên/a>